Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:60162 549 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
191.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
60 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Μπαλάνος, τακτικός καθηγητής, προαγωγή, Νικόλαος Διομήδης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, τιμητικός τίτλος, Βασίλειος Οικονομίδης, επίτιμος καθηγητής, παραίτηση, Τιμολέων Αδαμόπουλος, υφηγητής, έγκριση, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, διδάκτωρ, αίτημα, Ιωάννης Ευταξίας Παπαλουκάς, υφηγητής, έγκριση, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, έκτακτος καθηγητής, αίτημα, προβιβασμός, Νικόλαος Σαρίπολος, φοιτητές, εξετάσεις, απουσία, απόλυση, Κωνσταντίνος Κωστής, έκτακτος καθηγητής, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60