Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:60166 526 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
120.8
Extent:
40 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Congrès International des Sciences Géographiques, Γεωγραφία, συνέδριο, Παρίσι, εγγραφή, έντυπα, φόρμες, Φυτοκομικό Συνέδριο, Κολωνία, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Βοτανικός κήπος, δαπάνες, χρηματοδότηση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, έκθεση, κανονισμός, αίτημα, πληροφορίες, Société de Géographie, εκθέματα, θεματικές, ταξινόμηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40