Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:60166 499 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
120.8
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
40 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Congrès International des Sciences Géographiques, Γεωγραφία, συνέδριο, Παρίσι, εγγραφή, έντυπα, φόρμες, Φυτοκομικό Συνέδριο, Κολωνία, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Βοτανικός κήπος, δαπάνες, χρηματοδότηση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, έκθεση, κανονισμός, αίτημα, πληροφορίες, Société de Géographie, εκθέματα, θεματικές, ταξινόμηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40