Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:60167 458 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
230.1
Extent:
46 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρυτανεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1875-1876, καθηγητές, ονόματα, υπογραφές, κατάλογοι, πρόσκληση, πρύτανης, εκλογή, ψήφοι, υποψήφιοι, κοσμήτορες, διορισμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Νομική Σχολή, Σπυρίδων Μπαλάνος, Ιατρική Σχολή, Δημήτριος Σεμιτέλος, Φιλοσοφική Σχολή, εκλογές, υποψήφιοι, Σχολές, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, απουσία, αναπληρωτής, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Νικηφόρος Καλογεράς, κοσμήτωρ, απουσία, αναπληρωτής, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, Παναγιώτης Κυριακός, κοσμήτωρ, ασθένεια, αναπλήρωση, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, συγκλητικοί, εκλογή, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Εμμανουήλ Κόκκινος, Διονύσιος Αιγινήτης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46