Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:60167 485 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
230.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
46 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρυτανεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1875-1876, καθηγητές, ονόματα, υπογραφές, κατάλογοι, πρόσκληση, πρύτανης, εκλογή, ψήφοι, υποψήφιοι, κοσμήτορες, διορισμός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Νομική Σχολή, Σπυρίδων Μπαλάνος, Ιατρική Σχολή, Δημήτριος Σεμιτέλος, Φιλοσοφική Σχολή, εκλογές, υποψήφιοι, Σχολές, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, απουσία, αναπληρωτής, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Νικηφόρος Καλογεράς, κοσμήτωρ, απουσία, αναπληρωτής, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, Παναγιώτης Κυριακός, κοσμήτωρ, ασθένεια, αναπλήρωση, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, συγκλητικοί, εκλογή, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Εμμανουήλ Κόκκινος, Διονύσιος Αιγινήτης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46