Υποτροφίες

Subfolder uoadl:60168 580 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
220.4
Extent:
75 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 έγγραφα του έτους 1873.
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Φιλολογικό Φροντιστήριο, χορηγία, Γ. Σταθόπουλος, φοιτητής, δίκη, Μονή Πεντέλης, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Σπυρίδων Οικονομίδης, φοιτητής, Σπυρίδων Σακελλαρίου, κληροδότημα, υποτροφία, Βέλλειο κληροδότημα, επιτροπή, Ιωακείμ, μητροπολίτης, Θεσσαλονίκη, Βασίλειος Ναγόπουλος, Αρχαιολογία, σπουδές, Ευρώπη, διαγωνισμός, Παναγής Καββαδίας, διδάκτωρ, αρχαία τέχνη, καλλιτεχνία, υποτροφία, όροι, κανονισμός, Ζερλέντης, Βασίλειος Σουβατζόγλου, Κωνσταντινούπολη, υποτροφία, Γεώργιος Τερζής, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Λεωνίδας Σκυλίτζης, Γεώργιος Μακκάς πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75