Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:60168 608 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
220.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
75 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 έγγραφα του έτους 1873.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Φιλολογικό Φροντιστήριο, χορηγία, Γ. Σταθόπουλος, φοιτητής, δίκη, Μονή Πεντέλης, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Σπυρίδων Οικονομίδης, φοιτητής, Σπυρίδων Σακελλαρίου, κληροδότημα, υποτροφία, Βέλλειο κληροδότημα, επιτροπή, Ιωακείμ, μητροπολίτης, Θεσσαλονίκη, Βασίλειος Ναγόπουλος, Αρχαιολογία, σπουδές, Ευρώπη, διαγωνισμός, Παναγής Καββαδίας, διδάκτωρ, αρχαία τέχνη, καλλιτεχνία, υποτροφία, όροι, κανονισμός, Ζερλέντης, Βασίλειος Σουβατζόγλου, Κωνσταντινούπολη, υποτροφία, Γεώργιος Τερζής, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Λεωνίδας Σκυλίτζης, Γεώργιος Μακκάς πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75