Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:60169 597 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
399.2
Extent:
52 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 6 έγγραφα του έτους 1867, 2 έγγραφα του έτους 1868, 1 έγγραφο του έτους 1869 και 1 έγγραφο του έτους 1876.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, έκθεση, αποστολή, προσθήκες, συλλογές, αγορές, δωρεές, εργασίες, βελτιώσεις, προτάσεις, πληρωμές, εντολές, Πανεπιστήμιο, λογιστής, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, χρηματοδότηση, αίτημα, αγορές, συγγράμματα, κατάλογος, Κάρολος Βίλμπεργκ (Karl Wilberg), βιβλιοπωλείο, Αλέξανδρος Νιννής, Βενετία, δωρεές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Βιέννη, Ελληνικό Προξενείο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52