Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:60169 599 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
399.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
52 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 6 έγγραφα του έτους 1867, 2 έγγραφα του έτους 1868, 1 έγγραφο του έτους 1869 και 1 έγγραφο του έτους 1876.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, έκθεση, αποστολή, προσθήκες, συλλογές, αγορές, δωρεές, εργασίες, βελτιώσεις, προτάσεις, πληρωμές, εντολές, Πανεπιστήμιο, λογιστής, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, χρηματοδότηση, αίτημα, αγορές, συγγράμματα, κατάλογος, Κάρολος Βίλμπεργκ (Karl Wilberg), βιβλιοπωλείο, Αλέξανδρος Νιννής, Βενετία, δωρεές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Βιέννη, Ελληνικό Προξενείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52