Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:60170 586 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
405.4
Extent:
26 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, λογίστης, πληρωμές, εντολές, Τελωνείο Πειραιώς, Βενετία, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, Φυτολογικό Μουσείο, αντικείμενα, παραλλαβή, Βοτανικό Μουσείο, βότανα, συλλογή, εκδρομή, Αργολίδα, Κορινθία, Κυνουρία, Σπάρτη, Ευστάθιος Πονηρόπουλος, βοτανικός, κατάλογοι, flora graeca, Φυσιογραφικό Μουσείο, Βοτανική Συλλογή, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26