Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:60170 610 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
405.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
26 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, λογίστης, πληρωμές, εντολές, Τελωνείο Πειραιώς, Βενετία, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, Φυτολογικό Μουσείο, αντικείμενα, παραλλαβή, Βοτανικό Μουσείο, βότανα, συλλογή, εκδρομή, Αργολίδα, Κορινθία, Κυνουρία, Σπάρτη, Ευστάθιος Πονηρόπουλος, βοτανικός, κατάλογοι, flora graeca, Φυσιογραφικό Μουσείο, Βοτανική Συλλογή, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26