Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:60171 681 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
404.1
Extent:
70 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 7 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Φυσική, όργανα, Πανεπιστήμιο, κτηματολόγιο, Lüer, λογαριασμοί, Παρίσι, διδασκαλία, έξοδα, J. Duboscq, Ruhmkorff, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Alvergnat, Emile Rousseau, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, φορτωτική, όργανα, Οπτική, παραραλαβή, Φυσικό Ταμείο, μηχανικός, επισκευές, όργανα, φύλαξη, συντήρηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70