Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:60171 707 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
404.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
70 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 7 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Φυσική, όργανα, Πανεπιστήμιο, κτηματολόγιο, Lüer, λογαριασμοί, Παρίσι, διδασκαλία, έξοδα, J. Duboscq, Ruhmkorff, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Alvergnat, Emile Rousseau, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, φορτωτική, όργανα, Οπτική, παραραλαβή, Φυσικό Ταμείο, μηχανικός, επισκευές, όργανα, φύλαξη, συντήρηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70