Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:60173 697 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
409.2
Extent:
55 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, κτηματολόγιο, όργανα, αγορές, τιμολόγια, αποστολή, βιβλία, πληρωμές, εντολές, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, αγγεία, όργανα, παραλαβή, δαπάνες, οικονομική επιτροπή, Πανεπιστήμιο, λογιστής, υλικά, φοιτητές, άσκηση, εργασίες, επισκευές, Βιέννη, Βερολίνο, παραγγελίες, Γεώργιος Μακκάς, αντυπρύτανης, παραλαβή, πρωτόκολλα, Lenoir, Lamoureux & Gendrot, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, παραγγελίες, δαπάνες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55