Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:60173 683 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
409.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
55 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, κτηματολόγιο, όργανα, αγορές, τιμολόγια, αποστολή, βιβλία, πληρωμές, εντολές, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, αγγεία, όργανα, παραλαβή, δαπάνες, οικονομική επιτροπή, Πανεπιστήμιο, λογιστής, υλικά, φοιτητές, άσκηση, εργασίες, επισκευές, Βιέννη, Βερολίνο, παραγγελίες, Γεώργιος Μακκάς, αντυπρύτανης, παραλαβή, πρωτόκολλα, Lenoir, Lamoureux & Gendrot, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, παραγγελίες, δαπάνες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55