Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:60174 648 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
303.3
Extent:
30 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά, εργασίες, Τελωνείο Πειραιώς, Τελωνείο Αθηνών, φάρμακα, αγορές, παραλλαβές, Στέτνερ, φαρμακείο, Τεργέστη, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Παρίσι, καθημερινά έξοδα, θειϊκή κινίνη, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31