Αστυκλινική - Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:60174 655 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
303.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά, εργασίες, Τελωνείο Πειραιώς, Τελωνείο Αθηνών, φάρμακα, αγορές, παραλλαβές, Στέτνερ, φαρμακείο, Τεργέστη, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Παρίσι, καθημερινά έξοδα, θειϊκή κινίνη, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31