Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:60175 558 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
306.3
Extent:
19 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, βιβλία, παραλαβή, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, Παρίσι, περιοδικό, βιβλιοθήκη, σύσταση, πληρωμές, εντολές, όργανα, παραγγελία, Boehringer, πειραματική διδασκαλία, πρακτική άσκηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19