Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:60175 591 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
306.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, βιβλία, παραλαβή, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, Παρίσι, περιοδικό, βιβλιοθήκη, σύσταση, πληρωμές, εντολές, όργανα, παραγγελία, Boehringer, πειραματική διδασκαλία, πρακτική άσκηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19