Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:60176 573 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
315.1
Extent:
179 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γερμανικά.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Αθήνα, συγγράμματα, περιοδικά, κατάλογοι, λογαριασμοί, σημειώσεις, παραλαβές, «Αλήθεια», εφημερίδα, Ι. Περβάνογλους, βιβλιοφύλακας, ζήτημα, Ιάκωβος Σουλτς, βιβλιοδέτης, βιβλιοδεσία, πληρωμές, εντολές, Σχολές, Υπουργείο Εσωτερικών, Λονδίνο, πρόξενος, βιβλία, αποστολή, βιβλία, πώληση, αξία, εκτίμηση, Ελένη Λευκίου, βιβλία, παραχώρηση, συνδρομή, αίτημα, Κύριλλος Αθανασιάδης, αρχιμανδρίτης, Bernard Hermann, έντυπα, Βιέννη, Ευρώπη, αποστολές, «Φιλολογικά Πάρεργα», Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Ελληνική Φιλόμουσος Εταιρία η Παλλάς, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Ευαγγελική Σχολή, Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Σμύρνη, Αδελφότης Ελπίς, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179