Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:60176 569 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
315.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
179 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Αθήνα, συγγράμματα, περιοδικά, κατάλογοι, λογαριασμοί, σημειώσεις, παραλαβές, «Αλήθεια», εφημερίδα, Ι. Περβάνογλους, βιβλιοφύλακας, ζήτημα, Ιάκωβος Σουλτς, βιβλιοδέτης, βιβλιοδεσία, πληρωμές, εντολές, Σχολές, Υπουργείο Εσωτερικών, Λονδίνο, πρόξενος, βιβλία, αποστολή, βιβλία, πώληση, αξία, εκτίμηση, Ελένη Λευκίου, βιβλία, παραχώρηση, συνδρομή, αίτημα, Κύριλλος Αθανασιάδης, αρχιμανδρίτης, Bernard Hermann, έντυπα, Βιέννη, Ευρώπη, αποστολές, «Φιλολογικά Πάρεργα», Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Ελληνική Φιλόμουσος Εταιρία η Παλλάς, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Ευαγγελική Σχολή, Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Σμύρνη, Αδελφότης Ελπίς, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179