Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:60180 674 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
362.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Χειρουργική Κλινική και Παθολογία, χειρουργικά εργαλεία, αγορά, Χειρουργική συλλογή, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, πληρωμές, εντολές, έφορος, απαλλαγή, αίτημα, οικονομική επιτροπή, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, έκθεση, δαπάνες, Μασσαλία, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, ανατομικά παρασκευάσματα, παραγγελία, παραλαβή, Ανατομικοχειρουργική συλλογή, έξοδα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15