Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60180 670 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
362.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Χειρουργική Κλινική και Παθολογία, χειρουργικά εργαλεία, αγορά, Χειρουργική συλλογή, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, πληρωμές, εντολές, έφορος, απαλλαγή, αίτημα, οικονομική επιτροπή, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, έκθεση, δαπάνες, Μασσαλία, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, ανατομικά παρασκευάσματα, παραγγελία, παραλαβή, Ανατομικοχειρουργική συλλογή, έξοδα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15