Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:60181 642 Read counter

Title:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
361.2
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Δημοτικό Νοσοκομείο, Πολιτικό Νοσοκομείο, κλινοσκεπάσματα, παραλαβή, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης

1


2


3


4