Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:60181 669 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
361.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Δημοτικό Νοσοκομείο, Πολιτικό Νοσοκομείο, κλινοσκεπάσματα, παραλαβή, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4