Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:60187 324 Read counter

Title:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
145.3
Extent:
123 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Other subject categories:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Keywords:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, θάνατος, κηδεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναγγελία, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, επικήδειος λόγος, έντυπο, Αλέξανδρος, αρχιεπίσκοπος, Σύρος, Τήνος, Νικηφόρος Καλογεράς, καθηγητής, Μητρόπολη, Αθήνα, προσκλήσεις, Ανάσταση, τελετή, πρύτανης, καθηγητές, συμμετοχή, Επιτάφιος, ακολουθία, προγράμματα, εορτή, Όλγα, βασίλισσα, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, ευεργέτες, μνημόσυνο, Γεώργιος Κούρτιος, καθηγητής, Λειψία, συγχαρητήρια, Σχολή Απόρων Παίδων, πρόσκληση, Γερμανική Σχολή, εγκαθίδρυση, Αυλικό πρόγραμμα, νέο έτος, πανήγυρις, καθηγητές, υφηγητές, Γραφείο, προσωπικό, πρόσκληση, χορός, Ακαδημαϊκές Αρχές, εγκαθίδρυση, λογοδοσία, θεματικές, σημειώσεις, προσωπικότητες, προσκλήσεις, φοιτητές, εξετάσεις, διδάκτορες, σχολές, κατάλογοι, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα, ακαδημαϊκοί λόγοι, αντίτυπα, αποστολή, βάπτιση, τελετή, Μαρία, βασιλόπαις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123