Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:60187 336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
145.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
123 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, θάνατος, κηδεία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναγγελία, Γεώργιος Μακκάς, αντιπρύτανης, επικήδειος λόγος, έντυπο, Αλέξανδρος, αρχιεπίσκοπος, Σύρος, Τήνος, Νικηφόρος Καλογεράς, καθηγητής, Μητρόπολη, Αθήνα, προσκλήσεις, Ανάσταση, τελετή, πρύτανης, καθηγητές, συμμετοχή, Επιτάφιος, ακολουθία, προγράμματα, εορτή, Όλγα, βασίλισσα, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, ευεργέτες, μνημόσυνο, Γεώργιος Κούρτιος, καθηγητής, Λειψία, συγχαρητήρια, Σχολή Απόρων Παίδων, πρόσκληση, Γερμανική Σχολή, εγκαθίδρυση, Αυλικό πρόγραμμα, νέο έτος, πανήγυρις, καθηγητές, υφηγητές, Γραφείο, προσωπικό, πρόσκληση, χορός, Ακαδημαϊκές Αρχές, εγκαθίδρυση, λογοδοσία, θεματικές, σημειώσεις, προσωπικότητες, προσκλήσεις, φοιτητές, εξετάσεις, διδάκτορες, σχολές, κατάλογοι, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα, ακαδημαϊκοί λόγοι, αντίτυπα, αποστολή, βάπτιση, τελετή, Μαρία, βασιλόπαις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123