Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60189 350 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
44.2
Extent:
22 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, χημικά όργανα, γυμνάσια, επαρχία, Σχολείο των Τεχνών, αίθουσα, παραχώρηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, χημικές συλλογές, όργανα, παράδοση, παραλαβή, πρωτόκολλο, Α. Βουσάκης, κατάλογοι, όργανα, Πειραματική Φυσική

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22