Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:60189 363 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
44.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, χημικά όργανα, γυμνάσια, επαρχία, Σχολείο των Τεχνών, αίθουσα, παραχώρηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, χημικές συλλογές, όργανα, παράδοση, παραλαβή, πρωτόκολλο, Α. Βουσάκης, κατάλογοι, όργανα, Πειραματική Φυσική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22