Σχολές

Subfolder uoadl:60191 343 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
44.4
Extent:
59 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Βασιλείος Οικονομίδης, καθηγητής, Νικόλαος Διομήδης Κυριακός, υφηγητής, αντικατάσταση, πρόταση, Νομική Σχολή, Γεώργιος Ιωαννίδης, Κωνσταντινούπολη, μετάβαση, αίτημα, κύκλος, τετραγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιατρική Σχολή, διαχωρισμός, εξεταστικά τμήματα, κατάλογος, καθηγητές, Θεολογική Σχολή, ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα, βασιλικό διάταγμα, Χημείο, Φαρμακευτικό Σχολείο, πρακτικές ασκήσεις, καθηγητές, αμοιβές, κανονισμός, «Βελτίωσις», εφημερίδα, Εθνική Βιβλιοθήκη, έφορος, συγγράμματα, αγορά, κοσμήτορες, Σχολές, συνεργασία, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59