Σχολές

Υποφάκελος uoadl:60191 339 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
44.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
59 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιλείος Οικονομίδης, καθηγητής, Νικόλαος Διομήδης Κυριακός, υφηγητής, αντικατάσταση, πρόταση, Νομική Σχολή, Γεώργιος Ιωαννίδης, Κωνσταντινούπολη, μετάβαση, αίτημα, κύκλος, τετραγωνισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ιατρική Σχολή, διαχωρισμός, εξεταστικά τμήματα, κατάλογος, καθηγητές, Θεολογική Σχολή, ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα, βασιλικό διάταγμα, Χημείο, Φαρμακευτικό Σχολείο, πρακτικές ασκήσεις, καθηγητές, αμοιβές, κανονισμός, «Βελτίωσις», εφημερίδα, Εθνική Βιβλιοθήκη, έφορος, συγγράμματα, αγορά, κοσμήτορες, Σχολές, συνεργασία, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59