Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60195 586 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
45.3
Extent:
46 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
αιτήματα, συνδρομές, συγγράμματα, συγγραφή, μετάφραση, έκδοση, πληρωμές, εντολές, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, νόσοι γυναικών, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Συνταγματικό Δίκαιο, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Σοφοκλής, «Αντιγόνη», Γ. Κωστάκης, διδάκτωρ, Blund, Ιγνάτιος Μοσχάκης, διδάκτωρ, «Μελέται κατά Υλισμού», Αθηναΐδα Πολυζωΐδου, «Τα Νεοελληνικά», δαπάνες, κατάλογος, Κ. Σακελλαρόπουλος, διδάκτωρ, μετάφραση, Ρωμαίοι, ιδιωτικός βίος, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Franzoni, Μαιευτική, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Αρχαιολογία, Δημήτριος Αριστάρχης, Βουλγαρικό ζήτημα, αγγελία, Γεώργιος Καραμήτσας, υφηγητής, Niemeyer, Νοσολογία και Θεραπευτική, Γ. Καρυοφύλλης, εκδότης, Χρυσοστομικά, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Π. Σαντοριναίος, Παθολογική Ιστολογία, Ι. Πύρλας, ιατρός, Β. Δ. Ζώτος, «Ηπειρωτικές Μελέτες», Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46