Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:60195 439 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
45.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
46 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
αιτήματα, συνδρομές, συγγράμματα, συγγραφή, μετάφραση, έκδοση, πληρωμές, εντολές, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, νόσοι γυναικών, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Συνταγματικό Δίκαιο, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Σοφοκλής, «Αντιγόνη», Γ. Κωστάκης, διδάκτωρ, Blund, Ιγνάτιος Μοσχάκης, διδάκτωρ, «Μελέται κατά Υλισμού», Αθηναΐδα Πολυζωΐδου, «Τα Νεοελληνικά», δαπάνες, κατάλογος, Κ. Σακελλαρόπουλος, διδάκτωρ, μετάφραση, Ρωμαίοι, ιδιωτικός βίος, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Franzoni, Μαιευτική, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Αρχαιολογία, Δημήτριος Αριστάρχης, Βουλγαρικό ζήτημα, αγγελία, Γεώργιος Καραμήτσας, υφηγητής, Niemeyer, Νοσολογία και Θεραπευτική, Γ. Καρυοφύλλης, εκδότης, Χρυσοστομικά, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Π. Σαντοριναίος, Παθολογική Ιστολογία, Ι. Πύρλας, ιατρός, Β. Δ. Ζώτος, «Ηπειρωτικές Μελέτες», Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46