Διάφορα

Subfolder uoadl:60199 315 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
45.3
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Ελένη Α. Λευκίου, χήρα, σύνταξη, αίτημα, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Αναστασίος Χρηστομάνος, καθηγητής, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, επεισόδιο, προσβολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13