Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:60199 272 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
45.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ελένη Α. Λευκίου, χήρα, σύνταξη, αίτημα, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Αναστασίος Χρηστομάνος, καθηγητής, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, επεισόδιο, προσβολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13