Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:60201 204 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
44.4
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, διευθυντής, Παθολογικό Ταμείο, δαπάνες, όργανα, αγορά, Hartnack, πληρωμές, εντολές, Τελωνείο Αθηνών, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Πανεπιστημίο, κτηματολόγιο, όργανα, σκεύη, εργαλεία, Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, καθηγητής, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12