Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:60201 225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
44.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, διευθυντής, Παθολογικό Ταμείο, δαπάνες, όργανα, αγορά, Hartnack, πληρωμές, εντολές, Τελωνείο Αθηνών, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Πανεπιστημίο, κτηματολόγιο, όργανα, σκεύη, εργαλεία, Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, καθηγητής, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12