Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:60210 385 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
134.2
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1867.
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, απουσία, Ιωάννης Παπαζαφειρόπουλος,υπουργός, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Γεώργιος Ράλλης, καθηγητής, αίτημα, άδεια, αποδοχές, Κωνσταντινούπολη, Φίλιππος Ιωάννου, τακτικός καθηγητής, γνωστοποίηση, εξωτερικό, Γαλλία, Γερμανία, ιατρική επίσκεψη, υγεία, διακοπές μαθημάτων, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, διακοπές, Ιταλία, Νάπολη, Στέφανος Σταυρινάκης, έκτακτος καθηγητής, διευθυντής, Ανατομικοπαθολογικό Mουσείο, ιδιαίτερη πατρίδα, Χίος, διακοπές, οικιακές υποθέσεις, Δαμιανός Γεωργίου, τακτικός καθηγητής, γνωστοποίηση, Μακεδονία, Ιωάννης Παπαδάκης, τακτικός καθηγητής, Ιταλία, Εμμανουήλ Κόκκινος, τακτικός καθηγητής, άδεια απουσίας, Δαμιανός Γεωργίου, τακτικός καθηγητής, αίτημα, άδεια, θερμά λουτρά, ιαματικά λουτρά, Αιδηψός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, τακτικός καθηγητής, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Μαυροφρύδης, άδεια, έλεγχος, καθυστέρηση, επιστροφή, Κάϊρο, Αλεξάνδρεια, Παναγιώτης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, απουσία, Παύλος Ιωάννου, προπαρασκευαστής, Ανατομία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28