Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:60210 407 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
134.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1867.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, απουσία, Ιωάννης Παπαζαφειρόπουλος,υπουργός, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Γεώργιος Ράλλης, καθηγητής, αίτημα, άδεια, αποδοχές, Κωνσταντινούπολη, Φίλιππος Ιωάννου, τακτικός καθηγητής, γνωστοποίηση, εξωτερικό, Γαλλία, Γερμανία, ιατρική επίσκεψη, υγεία, διακοπές μαθημάτων, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, διακοπές, Ιταλία, Νάπολη, Στέφανος Σταυρινάκης, έκτακτος καθηγητής, διευθυντής, Ανατομικοπαθολογικό Mουσείο, ιδιαίτερη πατρίδα, Χίος, διακοπές, οικιακές υποθέσεις, Δαμιανός Γεωργίου, τακτικός καθηγητής, γνωστοποίηση, Μακεδονία, Ιωάννης Παπαδάκης, τακτικός καθηγητής, Ιταλία, Εμμανουήλ Κόκκινος, τακτικός καθηγητής, άδεια απουσίας, Δαμιανός Γεωργίου, τακτικός καθηγητής, αίτημα, άδεια, θερμά λουτρά, ιαματικά λουτρά, Αιδηψός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, τακτικός καθηγητής, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Μαυροφρύδης, άδεια, έλεγχος, καθυστέρηση, επιστροφή, Κάϊρο, Αλεξάνδρεια, Παναγιώτης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, απουσία, Παύλος Ιωάννου, προπαρασκευαστής, Ανατομία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28