Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:60213 411 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
398.1
Extent:
30 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1865.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Ελεγκτικό συνέδριο, πρόεδρος, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής, τελωνείο Αθηνών, τελωνείο Πειραιώς, κατάλογος, σύνταξη, δαπάνες, συλλογή, κτηματολογικό βιβλίο, Πανεπιστήμιο, παραλαβή, απόδεικτικό, Τεργέστη, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, λογιστής, ετήσιες δαπάνες, Φυσιογραφικό Μουσείο, αίτημα, πίστωση, χορήγηση, Ηρακλής Μητσόπουλος, τακτικός καθηγητής, έφορος, Ζωολογική συλλογή, Ορυκτολογική συλλογή, Γεωλογική συλλογή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, αίτημα, χορήγηση, πίστωση, προϋπολογισμός, Όθων Αλεξάνδερ, ορνιθολογική συλλογή, Λαβράνος, καθηγητής, Κέρκυρα, Τελωνείο Αθηνών, τίγρις, δέρμα, Φυσιογραφικό Μουσείο, συλλογή, μεταφορά, δωμάτια, Ξαυέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, Λύσανδρος Καυτατζόγλου, αρχιτέκτονας, αποστολή, κρανίο, αρχαία ταφή, Αθήνα, Μουσείο Φυσιολογίας, Ιωάννης Σταμπολόπουλος (;), Στέφανος Σταυρινάκης, έκτακτος καθηγητής, πήλινα αγγεία, φυσιογραφικά αντικείμενα, Μασσαλία, προϋπολογισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30