Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:60213 426 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
398.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1865.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Ελεγκτικό συνέδριο, πρόεδρος, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής, τελωνείο Αθηνών, τελωνείο Πειραιώς, κατάλογος, σύνταξη, δαπάνες, συλλογή, κτηματολογικό βιβλίο, Πανεπιστήμιο, παραλαβή, απόδεικτικό, Τεργέστη, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, λογιστής, ετήσιες δαπάνες, Φυσιογραφικό Μουσείο, αίτημα, πίστωση, χορήγηση, Ηρακλής Μητσόπουλος, τακτικός καθηγητής, έφορος, Ζωολογική συλλογή, Ορυκτολογική συλλογή, Γεωλογική συλλογή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, αίτημα, χορήγηση, πίστωση, προϋπολογισμός, Όθων Αλεξάνδερ, ορνιθολογική συλλογή, Λαβράνος, καθηγητής, Κέρκυρα, Τελωνείο Αθηνών, τίγρις, δέρμα, Φυσιογραφικό Μουσείο, συλλογή, μεταφορά, δωμάτια, Ξαυέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, Λύσανδρος Καυτατζόγλου, αρχιτέκτονας, αποστολή, κρανίο, αρχαία ταφή, Αθήνα, Μουσείο Φυσιολογίας, Ιωάννης Σταμπολόπουλος (;), Στέφανος Σταυρινάκης, έκτακτος καθηγητής, πήλινα αγγεία, φυσιογραφικά αντικείμενα, Μασσαλία, προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30