Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:60214 425 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
405.2
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής, Βοτανική, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναφορά, δαπάνη, βοτανική συλλογή, φυτά, Μακεδονία, έξοδα, λογαριασμός, Βοτανική, αίτημα, πληρωμή

1


2


3


4