Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:60214 579 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
405.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής, Βοτανική, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναφορά, δαπάνη, βοτανική συλλογή, φυτά, Μακεδονία, έξοδα, λογαριασμός, Βοτανική, αίτημα, πληρωμή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4