Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:60215 497 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
403.3
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, πλουτισμός, εμπλουτισμός, διδασκαλία, έξοδα, Ταμείο Φυσικών Οργάνων, όργανα, Δημήτριος Στρούμπος, διευθυντής, τακτικός καθηγητής, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μάμουκας, γενικός γραμματέας, Φυσική, δαπάνες, επιστολή, Σύγκλητος, πληρωμή

1


2


3


4


5


6