Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:60215 550 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
403.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, πλουτισμός, εμπλουτισμός, διδασκαλία, έξοδα, Ταμείο Φυσικών Οργάνων, όργανα, Δημήτριος Στρούμπος, διευθυντής, τακτικός καθηγητής, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μάμουκας, γενικός γραμματέας, Φυσική, δαπάνες, επιστολή, Σύγκλητος, πληρωμή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6