Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:60217 565 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
408.3
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χημείο, Ξαυέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, Aναστάσιος Χρηστομάνος, υφηγητής, γραμματέας, παραδοθέντα σκεύη, αντιδραστήρια, χημικά όργανα, υφηγητές, παραδόσεις, φαρμακοποιοί, εξετάσεις, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Χημείο, αναδιοργάνωση, παραλαβή, χημικά όργανα, σκεύη, Σταμάτιος Κρίνος, καθηγητής

1


2


3


4


5


6