Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:60217 573 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
408.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χημείο, Ξαυέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, Aναστάσιος Χρηστομάνος, υφηγητής, γραμματέας, παραδοθέντα σκεύη, αντιδραστήρια, χημικά όργανα, υφηγητές, παραδόσεις, φαρμακοποιοί, εξετάσεις, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Χημείο, αναδιοργάνωση, παραλαβή, χημικά όργανα, σκεύη, Σταμάτιος Κρίνος, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6