Αστυκλινική – Πολυκλινική

Subfolder uoadl:60218 527 Read counter

Title:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
303.1
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, κρατικός προϋπολογισμός, οικονομία, ερωτήματα, επιστημονική γνώμη, Αστυκλινική, διατήρηση, σημασία, φοιτητές, πρακτική άσκηση, κατάργηση, ανάγκες, αναπλήρωση, πολιτικό νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο, χρησιμότητα, ενδεείς ασθενείς, Κοσμητεία, Ιατρική Σχολή, Αστυκλινική διδασκαλία, υποστήριξη, δαπάνες, κάλυψη, αδυναμία, Πανεπιστήμιο, συντήρηση, ενοίκια, φάρμακα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, τακτικός καθηγητής, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Αστυκλινική, ωφέλεια, Τελωνείο Αθηνών, φάρμακα, έλαιο Pecoris (;), παραλαβή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13