Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:60221 359 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
311.1
Extent:
38 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παναγιώτης Σούτσος, έφορος, Βιβλιοθήκη, αίτημα, νέα σφραγίδα, Εθνικό Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργασίες, Société Royale des Antiquaires du Nord, Κοπεγχάγη, αποστολή, Βασίλισσα της Δανίας, Γεώργιος Α΄, Θεόφιλος, μητροπολίτης, Αθήνα, Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης, Brostrup, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Wilhelm Carl Eppingen Sponneck (Σπόνεκ), Σκαρλάτος Βυζάντιος, Αθανάσιος Ρουσσόπουλος, George Finlay, Jules Schmidt, Koeppen, Hahn, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Δημήτριος Κοκκίδης, υφηγητές, Βιβλιοθήκη, τακτοποίηση, εισερχόμενα βιβλία, πρυτανεία, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη, βιβλία, δωρεές, διαχωρισμός, Πετρούπολη, παραλαβή, Νόρδλιγγ (Norling)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38