Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:60221 514 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
311.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
38 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Σούτσος, έφορος, Βιβλιοθήκη, αίτημα, νέα σφραγίδα, Εθνικό Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργασίες, Société Royale des Antiquaires du Nord, Κοπεγχάγη, αποστολή, Βασίλισσα της Δανίας, Γεώργιος Α΄, Θεόφιλος, μητροπολίτης, Αθήνα, Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης, Brostrup, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Wilhelm Carl Eppingen Sponneck (Σπόνεκ), Σκαρλάτος Βυζάντιος, Αθανάσιος Ρουσσόπουλος, George Finlay, Jules Schmidt, Koeppen, Hahn, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Δημήτριος Κοκκίδης, υφηγητές, Βιβλιοθήκη, τακτοποίηση, εισερχόμενα βιβλία, πρυτανεία, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη, βιβλία, δωρεές, διαχωρισμός, Πετρούπολη, παραλαβή, Νόρδλιγγ (Norling)
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38